Praktiske Oplysninger

HUNDESTED AFTENSKOLE’s kurser er for alle uanset alder og bopælskommune.

RABAT
250 kr. ved samtidig tilmelding til to forskellige kurser, af mindst 10 lektioners varighed (gælder ikke gratisholdene og vinsmagning på Knud).

BETALING OVER 2 GANGE
På hold med mere end 25 lektioner vil der være mulighed for at betale over 2 gange. Inden første mødegang indbetales halvdelen af kursusprisen. Restbeløbet betales den efterfølgende måned.

DELTAGERE MED HANDICAP
I visse fag tilbydes særlig tilrettelagt undervisning, hensyntagende undervisning, f.eks. for deltagere med svag eller dårlig ryg, knogleskørhed og lign., samt livsstilssygdomme. Prisen er den samme som på andre hold, men der er færre deltagere. Da der til disse hold ydes et større kommunalt tilskud, skal deltagerene attestere, at de er bekendt med vilkårene på et såkaldt særlig tilrettelagt hold.

LEKTIONER, BØGER OG MATERIALER
Der må på nogle kurser påregnes udgift til bøger og materialer. Udgiften er ikke medregnet i kursusprisen. Nærmere oplysning om denne udgift kan fås hos holdets lærer. Ved holdundervisning er en undervisningslektion 45 minutter. Ved soloundervisning i musik er det 30 minutter pr. gang. Der tages forbehold for trykfejl.

TILBAGEBETALING
Tilbagebetaling kan finde sted ved framelding senest 2 uger inden holdets start. Såfremt et hold er overtegnet eller ikke bliver oprettet, får du hele det indbetalte beløb retur.

HOLDSTART
Holdene starter som anført i dette program, hvis du ikke hører nærmere.

PERSONDATALOVGIVNINGEN
Vi opfylder persondataforordningen – og er i løbende dialog med Dansk Oplysningsforbund således, at vi hele tiden er opdateret på de givne lovkrav.

FERIER OG FRIDAGE
Hundested Aftenskoles undervisning følger på de fleste hold Halsnæs skolevæsens ferieplan.

Efterårsferie lørdag d. 16. okt. - søndag d. 24. okt.
Juleferie onsdag d. 22. dec. - tirsdag d. 4. jan.
Vinterferie lørdag d. 12. feb. - søndag d. 20. feb. 
Påskeferie lørdag d 9. april - mandag d. 18. april.