Praktiske Oplysninger

HUNDESTED AFTENSKOLE’s kurser er for alle uanset alder
og bopælskommune.

RABAT 250 kr. ved samtidig tilmelding til to forskellige kurser, af hver mindst 10 lektioners varighed (gælder ikke gratisholdene :-).

BETALING OVER 2 GANGE
På hold med mere end 25 lektioner vil der være mulighed
for at betale over 2 gange.
Inden første mødegang indbetales halvdelen af kursusprisen.
Restbeløbet betales den efterfølgende måned.

DELTAGERE MED HANDICAP
I visse fag tilbydes særlig tilrettelagt undervisning, hensynta-
gende undervisning, f.eks. for deltagere med svag eller dårlig
ryg, knogleskørhed og lign., samt livsstilssygdomme. Prisen
er den samme som på andre hold, men der er færre deltagere.
Da der til disse hold ydes et større kommunalt tilskud, skal
deltagerene attestere, at de er bekendt med vilkårene på
et såkaldt særlig tilrettelagt hold.

BØGER OG MATERIALER
Der må på nogle kurser påregnes udgift til bøger og materialer.
Udgiften er ikke medregnet i kursusprisen. Nærmere
oplysning om denne udgift kan fås hos holdets lærer.
En undervisningslektion er 45 minutter.

TILBAGEBETALING
Tilbagebetaling kan finde sted ved framelding senest 2
uger inden holdets start. Såfremt et hold er overtegnet
eller ikke bliver oprettet, får du hele det indbetalte beløb
retur.

HOLDSTART
Holdene starter som anført i dette program, hvis du ikke
hører nærmere.

FERIER OG FRIDAGE
Hundested Aftenskoles undervisning følger på de fleste
hold Halsnæs skolevæsens ferieplan.

Efterårsferie: 14. okt. - 22. okt. 2017
Juleferie: 20. dec. 2017 - 4. jan. 2018
Vinterferie: 10. feb. - 18. feb. 2018
Påskeferie: 24. marts - 2. april 2018
Storebededagsferie: 27. april 2018