HÅNDTERING AF STRESS, ANGST OG DEPRESSION

Dette forløb kan være en hjælp til dig, der oplever, at angst og/ eller depression forhindrer dig i at leve det liv, du gerne vil. Du ønsker at få større indsigt i, hvordan du kan arbejde med at ændre nogle tanke- og handlemønstre, så du kan komme til at leve et liv mere i overensstemmelse med det menneske, du egentlig er.

Kurset har følgende indhold:

  • Hvad er angst og hvad er depression?
  • Den kognitive model – hvordan dine tanker, følelser, krop og adfærd påvirker hinanden.
  • Selvværd og selvtillid, lær at have en anerkendende tilgang til dig selv og andre.
  • Dine ressourcer og evner – at gøre det du er god til.
  • Du øver dig i at handle og gøre det, som du har brug for – ét skridt ad gangen.
  • Øvelser i at være til stede gennem afspænding og fokus på kroppen.
  • Kommunikation – øvelser i at udtrykke din mening og lytte til andres.

TILMELDING

Kontakt Den Kompenserende Specialundervisning for yderligere information og bestilling af tilmeldingsskema.

Den Kompenserende Specialundervisning
v. Better Lübbert
St. Karlsmindevej 4
3390 Hundested

Tlf. 60 16 40 90

special@hundested-aftenskole.dk

www.hundested-aftenskole.dk

Hold HA 18:

Start: Forår 2024

Mødegange: 15 gange,
2 gange pr. uge

Pris: Gratis

STED:

Gubben, 1. sal
Nørregade 11B, Hundested

UNDERVISER:

Betina Wegner

Tlf: 26 25 09 48