Hundested Aftenskole’s kurser er for alle over 18 år uanset bopælskommune.

Pladsreservation

Send en mail til: post@hundested-aftenskole.dk

Ved pladsreservation opgiv venligst:
Holdnummer, fag, dit navn og tlf.

Aftenskolen reserverer pladsen til dig i 8 dage inden for hvilke betalingen skal falde. Registreres betalingen ikke inden fristens udløb, frigives pladsen uden yderligere varsel.

For tilmelding til Den Kpmpenserende Specialundervisning kontakt venligst:
special@hundested-aftenskole.dk

Betaling

Mobilpay 70357 eller

Konto-overførsel til reg.nr. 1551 konto 1994549

Husk at oplyse: holdnummer, fag, navn, tlf., e-mail.

Mødekort udsendes ikke.

Rabat

250 kr. ved samtidig tilmelding til to forskellige kurser om ugen af mindst 10 lektioners varighed. Gælder ikke gratishold, arrangementer og Bodyfulness.

100 kr. ved samtidig tilmelding til et holds efterårs- og forårssæson.

Betaling over 2 gange

På hold med mere end 25 lektioner vil der være mulighed for at betale over 2 gange. Inden første mødegang indbetales halvdelen af kursusprisen. Restbeløbet betales den efterfølgende måned.

Tilbagebetaling

Tilbagebetaling kan finde sted ved framelding senest 2 uger inden holdets start. Herefter er tilmeldingen bindende og gebyret kan som udgangspunkt ikke refunderes. Såfremt et hold er overtegnet eller ikke bliver oprettet, får du hele det indbetalte beløb retur.

Holdstart

Holdene starter som anført i programmet, hvis ikke du hører andet.

Lektioner, bøger & materialer

Ved holdundervisning er en undervisningslektion 45 minutter. Ved soloundervisning i musik er det 30 minutter pr. gang.

Der må på nogle kurser påregnes udgift til bøger og materialer. Udgiften er ikke medregnet i kursusprisen. Nærmere oplysning om denne udgift kan fås hos holdets lærer.

Der tages forbehold for trykfejl.

Deltagere med handicap

I visse fag tilbydes særlig tilrettelagt undervisning, hensyntagende undervisning, f.eks. for deltagere med svag eller dårlig ryg, knogleskørhed og lign., samt livsstilssygdomme. Prisen er den samme som på andre hold, men der er færre deltagere. Da der til disse hold ydes et større kommunalt tilskud, skal deltagerne attestere, at de er bekendt med vilkårene på et såkaldt særlig tilrettelagt hold.

Persondatalovgivningen

Vi opfylder persondataforordningen og er i løbende dialog med Dansk Oplysningsforbund således, at vi hele tiden er opdateret på de givne lovkrav.

Ferier & fridage

Hundested Aftenskoles undervisning følger på de fleste hold Halsnæs skolevæsens ferieplan. Datoerne er begge dage inkl.

Efterårsferie: Lørdag d. 15. okt. – søndag d. 23. okt.

Juleferie: Torsdag d. 22. dec. – tirsdag d. 03. jan.

Vinterferie: Lørdag d. 11. feb. – søndag d. 19. feb.

Påskeferie: Lørdag d. 01. april – mandag d. 10. april